Lokacija pogona

TITAN TISAK podružnica je tvrtke TITAN d.o.o., a smješteni smo u Dugom Selu, na adresi Zagrebačka Ulica 231 u sklopu poslovnog objekta CMC-a. Naše radno vrijeme je od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 16:00 sati.